Bilgilendirme Toplantısı: " Siyasal Katılımdan Ne Anlıyoruz?"

21.11.2023 Salı saat 17:30 – 20:30 arası

Projenin Berlin’de yaşayan Türklerin politik katılımlarını arttırmayı hedeflemektedir. Bu
bağlamda Almanya ve Berlin’de siyasal düzen, siyasal partiler sistemi, diğer toplumsal ve
siyasal katılım olanakları hakkında bilgi verilecektir.
İçinde yaşadığımız toplumda bizlerin de seslerini duyurmak, beklenti ve istemlerini nasıl dile
getireceğimizi öğreneceğimiz bu seminere katılımınızı dileriz.

Sizi FÖTED ve Landeszentrale für politische Bildung işbirliğindeki Pro Partizipation Plus adlı
proje kapsamında düzenlediğimiz seminere davet ederiz.

Go back