Online Bilgilendirme Toplantısı / Grup Hukuk Danışmanlığı

18.11.20, çarsamba günü saat 16:00 - 18:00 arası
Konu: Kira hukuku
  • 23.09.20, çarsamba günü Konu: Göç yasasındaki değişiklikler
  • 21.10.20, çarsamba günü Konu: Sosyal yardım /İşsizlik parası 2
  • 18.11.20, çarsamba günü Konu: Kira hukuku

saat 16:00 - 18:00 arası

Konuşmacı: Avukat Hediye Erdem

Yukarıdaki online bilgilendirme toplantısı Big Blue Button plattformunda yapılacaktır.

Katılım için E-mail ile kayıt yaptırmanız gerekiyor. Toplantı tarihinden bir iki gün önce katılım için gerekli linki göndereceğiz.

Go back